Navel/mag Energi Centret (Sakralchakra)

2:

Sakral Centret ( Navelchakrat)   sitter alldeles strax under naveln , magchakrat Fysisk vitalitet, sexlust, jordiska känslor FÄRG: ORANGE har en stimulerande effekt på detta chakra. 

Centret ligger: Nedre buken och området runt omkring.( under naveln)

Körtel: Äggstockar och testiklar

Navel centret  ( kärt barn har många namn men det sitter under naveln representerar elden i oss sexuella drifter  osv jobbar man med här- även  kan mycket ilska finnas här som man kan transformera om till kreativitet dvs när man INTE får ut sina ideer går man runt och är frustrerad irriterad osv men när man väl kommer igång ökar det goda humöret och man förstår inte alls varför man var på dåligt humör innan. Det berodde på att då var energin lite blockerad ”just” här dvs man hamnar i obalans i just det energi centret. Ibland kan humöret vara uppåt ibland neråt och då finns det ofta mycket obalanser i detta center. Vi straffar varandra vilket leder också till irritation och ilska hos varandra OM Vi inte är i balans i detta chakra. God kännedom om sin sexualitet kan också vara en god balans i center. En god kontakt med sin kreativa utlopp och lusta ger också ordning och reda dvs balans i detta center

Många emotionella upplevelser har satt sig här så var mycket noggrann under behandling av detta chakra.

Själens räkenskapsbok sitter här ( dvs Karmat) sitter här och den räkenskapsboken karmat tar man med sig vidare in i nästa liv.

Ord på vägen : JAG ÄR Vacker, Jag är min eld i mig,  jag är eld,  jag är liv,  jag ger liv jag ger energi och jag tar emot energi. Ett otroligt andligt  Center  men räkans ändock in som ett av dom 3 lägre chakrorna.

 

Mina tankar om våra  Energi Center/ Chakran   är mina egna och inget facit för hur andra arbetar eller tänker så därför gör jag Copyright till mina egna ord här och önskar Dig att dom väcker kanske någonting inom Dig eller att Du finner Dina egna ord att känna in och beskriva Ditt arbete eller hur det är för Just Dig som läser detta.

 

Så här ser jag på saken och hur Du ser på det är upp till Dig . Vi är alla fria Humanbeings med olika sätt att arbeta med Energi Medicin (healing).  Och Just SÅ här tolkar jag detta Center <3

Copyright@EvaLisa/Leva i Ljuset