Huvudets Energicenter (Kronchakrat)

7:   Huvudets Energicenter,  Centret på huvudet , mitt på hjässan ( kronchakrat ) vår kontakt med vår högre intelligens/ medvetande. Vå får genom detta chakrat även kontakt med Guds medvetendet, vår andlig intelligens. Är vi  ” helt”  öppna här ( stängda är vi aldrig men vi kan vara i obalans lika väl här som i övriga chakran ) så är vi alltid i kontakt med vårt högre medvetande. Vi vet saker utan att veta ”hur” vi vet dom. Man kan uppleva sanningar här. När illusionens röster hävdar sig så kan man tänka- men det stämmer väl inte som en egen inre övertygelse. Detta är även en känsla som finns med ”all säkerhet ”i hjärtats center ( då kallar vi det för intuition, inre gps inre vägvisare.

Alla våra center/ portar ( chakran) samspelar och har koppling givetvis till varandra. Alla center påverkar varandra. Kraftstationen ligger i kronchakrat då hypofysen styr och reglerar. Att glömma att ge huvudet healing först och förändra tankar från oroliga och mindre värdiga till att fylla dom med ljus kärlek och kraft är som att slå på strömbrytaren först i vår kropp till förståelsen om vilka vi är och vilken otrolig power vi har i oss. Att ta makten över varandra är inte alls så rent som vi vill får det till. Nej uppmuntra och lyfta andra dvs sina klienter och mottagare av healing –  till att dom känner och vet att dom kan och har sina förmågor. Och det gör vi  genom att tända ljuset i dom och i deras tankar <3

Detta centrer som vi  kallar lite olika men säger man Huvud center  ”på huvudet” då förstår ju alla att man håller inte med händerna över  dvs direkt på Energi centret här – det känns nästan lite heligt och tabu faktiskt och det har jag hört att det är när jag gick Energi Massage också att dom sa detsamma.

 Eller så säger man helt enkelt kronchakrat vilket är det vanligaste man använder inom Energimedicin idag.

Våra subtila energier passerar genom våra Center som är  portaler /chakran. Jag nämner våra sju huvudcenter men det finns  fler hundra mindre center som vår kropp består av men det är oftast de 7 största  som vi oftast arbetar med. Samt knän samt fötter som hör till vårt Rot Center.

FÄRG:  Från Violett lila till VIT  har stimulerande effekt på detta chakra. 

Centret ligger: Mitt på hjässan- vid fontanellen. 

Körtel:  Tallkottkörteln 

Tankar skapas här då  yttre information går in genom detta energi center och alla våra sinnen.

Hjärnan jämför information med den vi redan har här sen tidigare. Tankar som frågar  är detta bra eller dåligt sorteras här med tidigare referens på upplevelser.  Här är det viktigt att ljusfylla och ändra från negativt till positivt och möjligt Jo det går visst. Eller detta är bra för mig.och inte se allt i svart om man har haft negativa erfarenheter innan.

Vi ( vår själ) går ner genom det energi center och hem genom det- Här går energin in och ska vi välja en enda position som är viktig så välj denna. den fyller på med livsenergi. Det som är minst då lika viktig som många av oss missar är fötterna som jordar oss.

Här har vi en stor portal och kanske tom den största.  iom att vi utvecklas hela tiden och medvetandet blir högre och högre. Vi söker och vi ställer frågor och innan vi går in i hjärtat så är vi mycket i huvudet.

När man börjar med att ge healing så börjar man ofta med någon huvudposition – många börjar med ögonen men jag tycker på något sätt att man öppnar sitt kronchakra genom att ljusfylla huvudet/hjässan först och skapa kontakt med det högre medvetandet hos sin klient. Lite logiskt i det. Men det är smaksak.

Att ljusfylla en persons tankar är som att slå på lyset till att MÅ sitt bästa jag kanske på länge för någon så vill man göra gott så låt dina händer stanna på detta chakrat länge om det är du som är en givare. även i självhealing kan man slösa lite extra tid här för det är en klok investering. Från hopplöshet till att allt är möjligt är en god början på en helkroppsbehandling och ger man bara några positioner så är huvud och fötter dom viktigaste för balanseringen Moder jord- fader himmel energier i harmoni och balans.

Ord på vägen:  VI ÄR –  Du är aldrig själv –  här är vi alla ett-  Vi är ett –  Universum. 

 

Mina tankar om våra  Energi Center/ Chakran   är mina egna och inget facit för hur andra arbetar eller tänker så därför gör jag Copyright till mina egna ord här och önskar Dig att dom väcker kanske någonting inom Dig eller att Du finner Dina egna ord att känna in och beskriva Ditt arbete eller hur det är för Just Dig som läser detta.

 

Så här ser jag på saken och hur Du ser på det är upp till Dig . Vi är alla fria Humanbeings med olika sätt att arbeta med Energi Medicin (healing).  Och Just SÅ här tolkar jag detta Center <3

Copyright@EvaLisa/Leva i Ljuset