Energicenter i vår kropp / (Chakraskivor-Chakran)

Våra Energi Center  (Chakra)

Jag beskriver här våra sju största Energi center som vi arbetar med. iom att dom ska med i kompendiumen

AAA Golden heart steg II och steg III

Fler finns och dom nämns och det kommer mera texter frampå om ex händer fötter armbågar mfl

 

7.  Huvudets Energicenter – Kronchakrat

Huvudets Energicenter (Kronchakrat)

 

6. Pannans Energi center Pannchakrat- Tredje ögat

Pannans Energicenter (Pannchakrat)

 

5.  Halsens  Energicenter Halschakrat

Halsens Energi Center (Halschakra)

 

Kommunikation uttryck ( svälja ner vad  man vill säga eller rädsla att såra med ord  eller stärka upp den med ljus och få det man vill ha sagt, sagt klart och tydligt och man vet hur viktig man själv är också. )

 

4. Hjärtats Energicenter – Hjärtchakrat

Hjärtats Energicenter ( Hjärtchakrat)

 

( kärlek, känslor ett stort register  av olika känsloförlopp kan sitta i hjärtat så lägg gärna händerna på det innan du ska sova på kvällen för att ge det kärlek och på så vis hela det. )

 

3. Solar plexuschakra ( området på magen över navel)

Solar Energicenter (Solarplexus chakra)

Färg för aktivering och stimulans: Gul Livsglädjen , livsenergin  här kan det finns mycket stagnationer och blockeringar – och en känsla som skuld kan jag osv kan få hela området i magen värka fysiskt.

 

2.  Magens Energi center under naveln – Navelchakrat- Sacralchakrat  ( området under navel)

Navel/mag Energi Centret (Sakralchakra)

 

 

1.  Rot / Baschakrat

Rot, Jord Energicenter (Rotchakrat)

 

Våra Energi Center/ Portar/ för Universum och vår egna livsenergi.

Vårt liv ”på jorden just nu” börjar med ett andetag- och slutar med detsamma.

Det vet vi alla. Vad som håller våra kroppar igång. Ex. andas föda vätska , fysiska aktivitet ex. promenader.

Det Vet vi också. alla. Energi av alla dom slagen känner vi till. Dom energierna känner alla till.

 

När vi däremot börjar prata om livs energi är vi ute på områden som när man inte kan se elen som kommer till en lampa.  Hur fungerar saker är inte så enkelt för alla. Det är detsamma med kroppens energier och kraftfält. inte alla kan förstå detta. Om man gnider en hand på en arm och armen blir varm. då har man satt energier i rörelse och man mår ofta lite bättre. Så med olika tekniker sätter vi igång olika processer i vår kropp.  Varför jag själv jobbar med både massage och healing är för att jag älskar att se hur livsenergin och välmåendet gör andra gott.

 

Energi ; Drivmedel. Livsenergi. Vi andas (syretransport till celler även till lymfan och även upptaget av vår livsenergi dvs av vårt Ki   ) , vi äter ( föda) och vi dricker (vatten , vätska ) ljus

Kvaliten på Ki ser olika ut i detta.

Livsenergi, Ki ska flöda fritt.Det ge närhet och kärlek och medmänskliga  relationer ger oss också energi.. Energi till hela vår kropp och alla våra organ. Ki flödar i banor som kallas meridianer.

 

Hel plötsligt befinner vi oss på jorden i en kropp och allt blir så otroligt farligt. Det är farligt att andas fel äta fel och dricka fel. Jag vet ingen som lever/ överlever utan att andas äta och dricka. Det är det samma med KI när inte kroppen tar emot Ki så har vi lämnat den.

Muskler , leder ( gångjärnen i skelettet ) hjärta, alla våra organ och våra cirkulations system m.m allt  måste få livs energi.

Det ska vara flödande och direkt det inte är det. Då får vi ett symptom. Det kan vara en känsla och det kan vara ett fysiskt symptom som en oro eller  värk någonstans i kroppen. det kan vara en känsla av att någonting inte står rätt till.

Det förstår vi alla. Direkt vi får symptom. Är det bra om vi tar tag i det direkt och ser på,  VAD utlöste symtomet?

Var det stress var det något ledsamt var det en olycka – VAD var det. Analysera direkt.

Alla kroppsorgan kopplas till känslor till minnen och vi kan tom ha med oss det sen tidigare led i vår mor och fars led.  Nu kanske jag krånglar till detta från att gå från att ”vi vet” till att vi ”kan förstå” till att vi här nu gör val- dvs vi köper detta eller tycker det är flum och trams. Utan att ta reda på om detta kan vara så.

Måste en fysisk åkomma ha en fysisk orsak. Svaret är nej?

En axel som värker kan ha med en sorg i ett hjärta att göra. En sjuk galla/lever  kan ha med ilska att göra osv osv osv känslor och våra kroppar samarbetar med varandra. Kroppen är som en karta. Problem med underlivet som upprepade urinvägsingfektionen kan man lösa upp genom att se på saker som hänt i barndomen. Tom i tidigare live om man nu tror på det. Jag har haft klienter som tagit upp dom tankarna själva.

Det gäller att ha en helhetssyn på vad som hänger samman för att hitta rätt Energi.

Detta är det som kallar Energi Medicin. Man ser på känslor i kroppen och på allt som sker  som är en  HELHET

Hjärta ( känslor ) den fysiska kroppen och själen hänger samman. så ett yttre  symptom kan läkas av ett inre helande så att säga.

 

Ett andetag som gör att så länge vi är i vår kropp så är det anden som vi behöver låta andas fritt och leva i frihet~Vi skriker rakt ut direkt vi andas i kroppen ( födsel )  ~~~~~~~~~~~ när vi lämnar gör vi det genom att samla in vår ande –  ett andetag som en sista lång utsuck ur vår fysiska kropp och om man varit med vid ett sånt ögonblick så vet man att anden samlar ihop sig och man känner detta ske själv.

Under tiden som vi är i vår fysiska kropp är vi beroende av energier och att dom kan kan passera balanserat och i ett flöde i vårt chakrasystem dvs i vår energi kropp in och ut i energi strömmar.  Jag har läst någonstans att det är egentligen vårt ljusjag som samlar materian till vår fysiska kropp och det lät så oerhört vackert. jag vet inte om det finns någon bevisning för det ena eller det andra men egentligen så tycker jag livet är så oerhört vackert hur vi än skapades och vad som än kom först.

Den fysiska kroppen fylls med ”vår”  egna energi dvs vår ande  ( den upplevda separationen kommer inte före präglingen börjat sätta fart – vi får instruktioner från vuxna och andra vuxna hur livet ska se ut och hur man ska vara ) och i den kroppen kommer vi att vistas hela vår tid på jorden. Det vet vi. Det är egentligen det enda och säkraste vi vet om livet i den fysiska kroppen vi är i nu idag. Den fysiska kroppen består också av ljus som formaterats och som återgår till jorden när vi lämnat vår kropp.

Vi kommer att fortsätta vara vi men inser att vi är inte separerade från någonting när vi väl lämnat kroppen.

Jag tänkte i denna texten på denna sidan dela med mig om hur jag själv ser på energi, dvs den ickse fysiska delen av oss men som ändå är det som påverkar oss allra mest. Vårt energi flöde.

Även på mina tankar om kraftfältet kring vår kropp. Samt lite vad jag lärt mig på mina kurser och läsning och vad jag tagit till mig.

Detta är långt ifrån något facit  hur någonting är. Det är vad jag tagit till mig och kan köpa och tro på.

 

Detta är det som jag känner att jag vill dela med mig av så bildar du sen din bild av vad du vill ge och förmedla från olika källor du med som känns rätt för dig.

Sidan här ska handla om våra Energi Center portar dvs där livs energin ( Ki ( japan) qi ( kina) prana ( indien) ) går in och går ut och försörjer vår kropp med nödvändig energi för att leva.

Ki energi består av Yin och yang och går i cykler och är inte statiskt ingenting är ont eller gott. Yin attraherar yang och yang attrahetar yin som polerna mellan ex en man och en kvinna som  samspelar och varje yin har yang i sig och varje yin har lite yang i sig. När balansen är uppnådd känner vi balansen i kroppen och själen och harmonin infinner sig. Detta är inte fysiskt könsbundet då även en kvinna kan ha mera yang i sig och tvärsom då en man kan ha mera yin. Yin och Yang samspelar som om dom dansade med varandra dvs dom följer varandra väl.

 

Vi består av  Ki energi även om vi kallar den för olika namn beroende på vilken frekvenz energin ligger på. Allt kommer från källan.

Ki förser även alla våra organ med livsenergi tillsammans med energi från mat, andning osv den försvagas också när vi felandas/ andas fel korta andetag genom munnen istället för långa andetag genom näsan med stäng mun och å så vis andas in mera ki  och ev inte sköter om oss på ett kärleksfullt vis.

Energin dvs vår livsenergi är densamma för oss alla men man kan vara i olika frekvenser av den dvs ha låg frekvenz eller i högre frekvenz. Det man får och tar är beroende på olika faktorer men på något sätt tror jag att vi alla egentligen vet själva var vi har våra obalanser och vart dom kommer ifrån om vi vågar vara helt sanna och ärliga mot oss själva. men mycket kan ligga dolt och gömt i celler och då kommer dom fram när vi är redo att se på våra obalanser och målet är att vara så balanserade som det är möjligt <3

Medvetenheten om detta kan ge oss ett liv i full energi form där vi har kontakt med vad som händer och sker vår  din kropp och när vi  behöver åtgärda det genom att i stillhet känna in vår kropp och se på vad det egentligen handlar om när vi hamnat i obalans.  Med rätt och lätt korrigering kanske vi förstår och kan korrigera själva.

Livsenergi, Ki ska flöda fritt.Det ger energi till hela vår kropp och alla våra organ.

Jag vet ingen som överlever utan att andas äta och dricka. Med bra val ökar vår livsenergi. Vissa saker påverkar detta beroende på hur vi lever.

Vissa saker kan blockera NADIS kanalerna ( Nadis är ett system med flera kanaler som påverkar varandra och där dom sammanslingras och möts där bildas ett av våra stora 7 chakra. dvs meridianerna där Ki ska flöda fritt. Ida och pingala ( 2 av våra meridianer) har störst betydelse för vårt andliga utveckling.

Ex alkohol, tobaksrök, tobak, snus, socker , bakterier, bly, aluminium( ex i vissa doderanter)  dioxiner från ex klor och  vissa mediciner m.m

Även vissa färgämnen,  förtjockningsmedel,  plaster m.m

När våra meridianer rensas så renas även våra känslor och vi mår mycket bättre. Vårt healing arbete påverkar och rensar dess kanaler så det är inte alls ovanligt att mina kurs elever åker hem och kommer tillbaka senare och har slutat ex att ära kött, slutat röka osv men detta är inget måste men det verkar som om man upptäcker att detta är en viktig del av den andliga utvecklingen att leva så sant och rent som möjligt för att nå sin högsta andliga potential.

Många säger att ex inte rökning påverkar Ki i kanalerna. Detta är en förnekande för att försvara sitt rökande men rökning är inget som är naturligt för vår fysiska kropp utan ett sätt att föra in gifter i sin kropp på ett mera försvarande sätt som inte överensstämmer med kroppens naturliga skapelse och flöde. Rökning är ett beroende och det finns ofta ett icke tillåtande älska sig själv fullt ut som ligger bakom det. För mig som växt upp som passiv rökare kan jag se det som ett snabbare sätt att skapa in sjukdomar som är totalt onödiga att ha.

Rökning och mediciner och försurning av kroppen är en av våra vanliga orsaker till sjukdomar. Något att tänka på om man vill ha sina kanaler flödande med fullt flöde i sina Nadis.

Själv är jag oerhört noga att veta att jag tar emot healing av någon som har sina kanaler flödande om en behandling ska ge mig någonting överhuvudtaget och att jag tar emot så ren energi som möjligt ( energi är alltid ren och  det är ju bra om kanalen är det också) då jag bokar en behandling av en behanding och det är att höja mitt Ki i min kropp. Så före man behandlar någon annan så ska man rannsaka sig och känna in. ÄR jag i form för detta arbetet jag åtager mig.  Öppnar man sig för att arbeta och för man för över REN Ki genom sina egna kanaler och då bör dom vara så rena som det möjligtvis går. Samt att man alltid jobbar via kanaler med universell energi och inte med sin egna för den behöver vi själva.  Ju renare kanal man har ju mer KI kommer man kunna kanalisera vidare till sina klienter.

Även om man så skulle vara en helt renlevnadsmänniska men kanske ex är på urdåligt humör- är man då i forma att arbeta med Reiki då? Om man just rökt- hur ser kanalen ut då eller att man drack sig rejält onykter igår- är man i form – Denna frågan vet man bara själv. Låt klienten veta om du inte mår bra så får den  själv avgöra. Tänk så här- HUR skulle du själv vilja ha din Reiki eller annan healing terapeut. så blir det hur bra som helst om vi själva är det.

 

När vi dör lämnar denna livsenergin vår fysiska kropp och drar sig tillbaka till en punkt som finns ovanför oss. Det första som märks är att det lämnar händer och fötter armar och ben och sen trillar chakra efter chakra ihop. Man kan inte gå inte kissa osv lungorna rasar och när det påverkar hjärtat att stanna så drar sig energin upp tills sjunde centret rasar och då har vi redan lämnar vår fysiska kropp för att fortsätta vidare på vår resa någon annanstans.

Detta  finns det kameror som visat på så inget nytt i det jag skriver.

Jag har själv närvarat vi sådana händelser och vet att det så sker. Jobbar man ex på sjukhus eller vård avdelning öppnar man alltid ett fönster mer som en ritual för att detta ska ske i stillhet som en cermoni. I stort sett direkt den fysiska döden inträffar så har det ju redan skett. Det finns några fall där själen eller anden suttit fast i kroppen i magen dvs i vårt kraftcentra (Solar Plexus ) och det har jag läst berättats av Alberto Villoldo när han skriver om shamanism och kan även på ex begravningar upplevde den dödes närvaro. det vi glömmer är att ge frihet till den som har gått. Vi känner såklart sorg men en själ behöver veta att den får lov att gå.  Vi måste släppa dom fria i kärlekens namn. En ande har en tid på sig att gå igenom portarna men om den inte går då pga av tung svår energi så kan den bli kvar. Därför är det viktigt med ex ljusbadsprocesser vid såna övergångar. men det tar vi en annan gång också.

NÅVÄL NU skapar ju jag denna sidan för att prata om livet- om balanseringen till ett liv fullt ut i glädje – det livslevande livet på jorden 🙂 och dit kommer vi när vi har balans i vår energi och våra energi portar  fungerar som dom ska dvs snurrar på. Utan blockeringar och i ett fritt flöde. det blir ju då som att rensa avloppen- det flödar utan problem i ett fritt flöde   <3

Jag vill dela med mig av enkla tips och råd så att Du ska komma dit och njuta av det fullt ut. Det är att vara modig och gå på alla energi plan där det sitter som inte är i balans och det kan vara på olika energiplan som man hittar en blockering <3

Livsenergin är osynlig men det finns kameror som kan fånga den och det har även forskats en hel del om den.  På sjukhus i olika länder arbetar man med energi medicin dvs man ger healing. Givaren öppnar sig för ett flöde och det passerar genom dennes kanal utan att påverka eller ta något alls från givaren. 

I Indien och inom yogan använder man orden Chakra för våra  energi hjul som snurrar när energi passerar. Jag kommer att kalla det för våra Energi Center  eller  Energi Portar.

Ibland gör  vissa saker i livet ( vi är ju inte här själva utan i samspel med andra )  så att dessa hamnar i obalans och i ett oharmoniskt tillstånd och då påverkar det direkt eller på längre sikt även då vår fysiska kropp som först med kanske trötthet och känslomässig olust som oro, ångest osv  det kan vara arbetslöshet oro för familjen stress sjukdom osv  och vägen tillbaka kan man hitta genom ex meditation healing ,men även genom egna aktiviteter som promenader gå ut i skogen och sätta sig osv det är ofta lika lätt att ta sig tillbaka som att lämna det dvs OM man är medveten om vad som sker i kroppen och inte låter det gå för långt. .

För mig som skapar manualer vill jag ta detta till svenska ord och förklaringar som överensstämmer med oss. Men vissa ord är ju väldigt vanliga som Chakran och det är ju dom som denna sidan egentligen ska handla om och jag skriver dom som Portar/ Energi center för energier att passera in och ut i. Enegierna går i våra enerergi banor och förser hela kroppen med energi. Som bränsle till en bil. Utan livsenergi kommer vi ingenstans. .  Dvs ta  Energi Medicin till någonting som vem som helst kan förstå om vi tar det på svenska. då kanske det även blir lättare att få med sig alla. Mot om det är någonting som kommer från andra länder. då blir det lite mystik över det som egentligen är lika naturligt som att ta ett andetag om man förstår det.

 

Energi fältet som vi säger/ kallar  aura kan vi helt enkelt kalla för Kraftfältet runt vår kropp. Det sträcker sig runt vår kropp från kanske en meter till flera meter. Är man sjuk så kan kraftfältet uppmätas till kanske 20 cm innan man till slut –  slutar det helt och lämnar kroppen dvs när vi dör. 

Vi närmar oss då hur våra vi kan enkelt kan förstå detta om vi tar till ord på svenska.

Energi fältet som vi säger/ kallar  aura kan vi helt enkelt kalla för Kraftfältet runt vår kropp ( det gjorde mitt ena ex som är  Elingenjör. Han sa att det heter kraftfält så det får det gärna göra för mig också. Då är man på samma våglängd om man pratar samma språk. Det viktiga är att det finns och inte viftas bort som om det inte funnits för andra som jobbar med energier. Mitt ex gick kurs för mig i Violetta flamman 2012 sen kunde han liksom jag påverka ex en lyktstolpe med våra energifält vilket han tyckte var oerhört intressant när jag visade honom första gången. Han trodde mig inte med sen efter kursen besatt han samma förmåga 🙂 ( mina kurser går inte ut på det nej 🙂 ) Det var bara en parantes om kraftfältet och hur man kan påverka både elingenjörer och lykstolpar 🙂 

. Det sträcker sig runt vår kropp från kanske en meter till flera meter. Är man sjuk så kan kraftfältet uppmätas till kanske 20 cm innan man till slut –  slutar det helt och lämnar kroppen dvs när vi dör. 

Vi närmar oss då hur våra vi kan enkelt kan förstå detta om vi tar till ord på svenska. Vi har 7 olika skikt och på leva i ljuset har jag valt ut att vi arbeta med 3 av dom då det går healing till samtliga men vi behöver inte hela tiden arbeta med allt.

Allt som är är subtilt  kan man inte se.  Ja subtil energi,  sägs det. Det finns vissa som ser auror och jag själv kan själv få en stark förnimmelse av dom direkt och kan inte säga annat än att jag känner saker direkt jag går in i andras energi fält och jag vet direkt då vad som inte tillhör mig och vad som gör det. Förnekande av olika känslor kan vi alla känslor so om någon är arg och man frågar är du arg NEJ jag ÄR INTE ARG och man känner som stickande nålar från en arg persons energi fält. Från en healer kan man ex känna att det sticker oc

Våra chakran har olika frekvenzer precis som energier också har också beroende på om dom är kopplade till våra nerver eller muskler och olika organ. Beroende på hur vi behöver energi och vill ge vår kropp energi så äter vi antingen rätt energi i matform eller fel och då förstår ni om man väljer fel sorts mat varför energierna kan sakta ner till stagnation och skapa sjukdomar i oss.  Så om man ex har mat missbruk tillåter man heller inte sin kropp eller energi kropp flöda så lätt som den skulle kunna. Så om man älskar sig själv och vill sig väl och ger sig DEN  energin i alla former som vi skulle behöva för att hålla vår energin flödande och virvlande lätt och ledigt genom alla hjulen och i energi kroppen så att säga att allt sitter i våra tankar tror jag faktiskt inte på.

Alla chakran aktiveras och balanseras när stagnationer och blockeringar lossnar. Ska man snurra medsols eller motsols eller ska man snurra alls eller bara lägga på händerna och ha tillit till att KI/ Energi oavsett frekvens  balanserar sig själv?

I Reiki sker det så att energin går dit den ska så i Reiki kan man hålla still sina händer vid behandling beroende på vilken teknik man arbetar med. ( Men kom ihåg att aldrig snurra någonting på hjärtchakrat. den handpositionen håller man alltid helt still. )

Jobbar men med Shamanska metoder så snurrar man motsols endast när man ska ta bort negativa blockeringar dvs det är stagnerat. Man kastar då  ner det till Moder Jord eller i Reiki ut i Universum beroende på vad man hittar och går på sin känsla i det arbetet. Går man Reiki Steg II och Steg III  och AAA Golden Heart steg II för mig så visar jag även det i mina kurser.

Det är precis som att rensa avloppen att det får fart när man rensar dom så efter en Energi Medicinsk behandling kan man få utrensning. Av detta blir många rädda och låser in sina känslor i gen istället för att förstå för ett flöde måste man låta det komma upp för att kunna gå ut och lämna kroppen. Av detta fast hållande kan det  få konsekvenser i muskelspänningar osv och då kanske massagen/massören osv får kritik fast den gjort en kanon jobb. jag hörde en gång om en som varit hos en healer och blivit så sjuk så skulle hon aldrig mer gå dit iaf och själv tänkte jag för mig själv- wow vilket kanon jobb som gjorts av dom båda. Händer ingenting så kan det komma senare under kvällen eller natten och det som då kan märkas kan ex vara snuva förkylning och tom feber under utrensningen. Vatten  (Citron som är basande kan vara klokt inte om man nu vill det. )

Balansen i energi arbetet dvs Moder jord fader himmel är den viktigaste.

Då har man en öppning för sitt påfyllande av Universums energier men är även så djupt jordad i sin grundning så man mår bra och är i balans. Man är i kontakt med sig själv och sin fulla potential oavsett ålder och förmågor. man är i balans med sig själv och det är det som är viktigast. man känner sig tillfredsställd och flödar med i sitt livsflöde av denna balansen. Saker kommer till en lätt när man är i balans. detta är ett tillstånd som man måste känna in och ta ansvar för själv och man kan även gå på behandling och samtal om man känner att man tappat sig ur sin balans och jag håller allra helst energi medicin kurser där man verkligen vill hitta sin egna motivation till detta arbete som pågår hela tiden med oss själva om man inte gjort det till sin livsstil att vilja må bra <3 

Våra Energi Center/ Portar/ för Universum och vår egna livsenergi.

Vårt liv ”på jorden just nu” börjar med ett andetag- och slutar med detsamma.

Det vet vi alla. Vad som håller våra kroppar igång. Ex. andas föda vätska , fysiska aktivitet ex. promenader.

Det Vet vi också. alla. Energi av alla dom slagen känner vi till. Dom energierna känner alla till.

 

När vi däremot börjar prata om livs energi är vi ute på områden som när man inte kan se elen som kommer till en lampa.  Hur fungerar saker är inte så enkelt för alla. Det är detsamma med kroppens energier och kraftfält. inte alla kan förstå detta. Om man gnider en hand på en arm och armen blir varm. då har man satt energier i rörelse och man mår ofta lite bättre. Så med olika tekniker sätter vi igång olika processer i vår kropp.  Varför jag själv jobbar med både massage och healing är för att jag älskar att se hur livsenergin och välmåendet gör andra gott.

 

Energi ; Drivmedel. Livsenergi. Vi andas (syretransport till celler även till lymfan och även upptaget av vår livsenergi dvs av vårt Ki   ) , vi äter ( föda) och vi dricker (vatten , vätska ) ljus

Kvaliten på Ki ser olika ut i detta.

Livsenergi, Ki ska flöda fritt.Det ge närhet och kärlek och medmänskliga  relationer ger oss också energi.. Energi till hela vår kropp och alla våra organ. Ki flödar i banor som kallas meridianer.

 

Hel plötsligt befinner vi oss på jorden i en kropp och allt blir så otroligt farligt. Det är farligt att andas fel äta fel och dricka fel. Jag vet ingen som lever/ överlever utan att andas äta och dricka. Det är det samma med KI när inte kroppen tar emot Ki så har vi lämnat den.

Muskler , leder ( gångjärnen i skelettet ) hjärta, alla våra organ och våra cirkulations system m.m allt  måste få livs energi.

Det ska  vara flödande och direkt det inte är det. Då får vi ett symptom. Det kan vara en känsla och det kan vara ett fysiskt symptom som en oro eller  värk någonstans i kroppen. det kan vara en känsla av att någonting inte står rätt till.

Det förstår vi alla. Direkt vi får symptom. Är det bra om vi tar tag i det direkt och ser på,  VAD utlöste symtomet?

Var det stress var det något ledsamt var det en olycka – VAD var det. Analysera direkt.

Alla kroppsorgan kopplas till känslor till minnen och vi kan tom ha med oss det sen tidigare led i vår mor och fars led.  Nu kanske jag krånglar till detta från att gå från att ”vi vet” till att vi ”kan förstå” till att vi här nu gör val- dvs vi köper detta eller tycker det är flum och trams. Utan att ta reda på om detta kan vara så.

Måste en fysisk åkomma ha en fysisk orsak. Svaret är nej?

En axel som värker kan ha med en sorg i ett hjärta att göra. En sjuk galla/lever  kan ha med ilska att göra osv osv osv känslor och våra kroppar samarbetar med varandra. Kroppen är som en karta. Problem med underlivet som upprepade urinvägsingfektionen kan man lösa upp genom att se på saker som hänt i barndomen. Tom i tidigare live om man nu tror på det. Jag har haft klienter som tagit upp dom tankarna själva.

Det gäller att ha en helhetssyn på vad som hänger samman för att hitta rätt Energi.

Detta är det som kallar Energi Medicin. Man ser på känslor i kroppen och på allt som sker  som är en  HELHET

Hjärta ( känslor ) den fysiska kroppen och själen hänger samman. så ett yttre  symptom kan läkas av ett inre helande så att säga.

 

Ett andetag som gör att så länge vi är i vår kropp så är det anden som vi behöver låta andas fritt och leva i frihet~Vi skriker rakt ut direkt vi andas i kroppen ( födsel )  ~~~~~~~~~~~ när vi lämnar gör vi det genom att samla in vår ande –  ett andetag som en sista lång utsuck ur vår fysiska kropp och om man varit med vid ett sånt ögonblick så vet man att anden samlar ihop sig och man känner detta ske själv.

Under tiden som vi är i vår fysiska kropp är vi beroende av energier och att dom kan kan passera balanserat och i ett flöde i vårt chakrasystem dvs i vår energi kropp in och ut i energi strömmar.  Jag har läst någonstans att det är egentligen vårt ljusjag som samlar materian till vår fysiska kropp och det lät så oerhört vackert. jag vet inte om det finns någon bevisning för det ena eller det andra men egentligen så tycker jag livet är så oerhört vackert hur vi än skapades och vad som än kom först.

Den fysiska kroppen fylls med ”vår”  egna energi dvs vår ande  ( den upplevda separationen kommer inte före präglingen börjat sätta fart – vi får instruktioner från vuxna och andra vuxna hur livet ska se ut och hur man ska vara ) och i den kroppen kommer vi att vistas hela vår tid på jorden. Det vet vi. Det är egentligen det enda och säkraste vi vet om livet i den fysiska kroppen vi är i nu idag. Den fysiska kroppen består också av ljus som formaterats och som återgår till jorden när vi lämnat vår kropp.

Vi kommer att fortsätta vara vi men inser att vi är inte separerade från någonting när vi väl lämnat kroppen.

Jag tänkte i denna texten på denna sidan dela med mig om hur jag själv ser på energi, dvs den ickse fysiska delen av oss men som ändå är det som påverkar oss allra mest. Vårt energi flöde.

Även på mina tankar om kraftfältet kring vår kropp. Samt lite vad jag lärt mig på mina kurser och läsning och vad jag tagit till mig.

Detta är långt ifrån något facit  hur någonting är. Det är vad jag tagit till mig och kan köpa och tro på.

 

Detta är det som jag känner att jag vill dela med mig av så bildar du sen din bild av vad du vill ge och förmedla från olika källor du med som känns rätt för dig.

Sidan här ska handla om våra Energi Center portar dvs där livs energin ( Ki ( japan) qi ( kina) prana ( indien) ) går in och går ut och försörjer vår kropp med nödvändig energi för att leva.

Ki energi består av Yin och yang och går i cykler och är inte statiskt ingenting är ont eller gott. Yin attraherar yang och yang attrahetar yin som polerna mellan ex en man och en kvinna som  samspelar och varje yin har yang i sig och varje yin har lite yang i sig. När balansen är uppnådd känner vi balansen i kroppen och själen och harmonin infinner sig. Detta är inte fysiskt könsbundet då även en kvinna kan ha mera yang i sig och tvärsom då en man kan ha mera yin. Yin och Yang samspelar som om dom dansade med varandra dvs dom följer varandra väl.

Jag kommer att Dela  upp detta senare  här på olika sidor på Leva i Ljuset så att det ska kunna gå och läsa var för sig ( Energi Medicin hur man behandlar och vad man behandlar och vart man kan ge behandling )  samt att jag kan komplettera upp det allteftersom då det blir en hel del text och man kan behöva jobba med ett center i taget under en period osv eller alla för en balansering osv

Vi består av  Ki energi även om vi kallar den för olika namn beroende på vilken frekvenz energin ligger på. Allt kommer från källan.

Ki förser även alla våra organ med livsenergi tillsammans med energi från mat, andning osv den försvagas också när vi felandas/ andas fel korta andetag genom munnen istället för långa andetag genom näsan med stäng mun och å så vis andas in mera ki  och ev inte sköter om oss på ett kärleksfullt vis.

Energin dvs vår livsenergi är densamma för oss alla men man kan vara i olika frekvenser av den dvs ha låg frekvenz eller i högre frekvenz. Det man får och tar är beroende på olika faktorer men på något sätt tror jag att vi alla egentligen vet själva var vi har våra obalanser och vart dom kommer ifrån om vi vågar vara helt sanna och ärliga mot oss själva. men mycket kan ligga dolt och gömt i celler och då kommer dom fram när vi är redo att se på våra obalanser och målet är att vara så balanserade som det är möjligt <3

Medvetenheten om detta kan ge oss ett liv i full energi form där vi har kontakt med vad som händer och sker vår  din kropp och när vi  behöver åtgärda det genom att i stillhet känna in vår kropp och se på vad det egentligen handlar om när vi hamnat i obalans.  Med rätt och lätt korrigering kanske vi förstår och kan korrigera själva.

Livsenergi, Ki ska flöda fritt.Det ger energi till hela vår kropp och alla våra organ.

Jag vet ingen som överlever utan att andas äta och dricka. Med bra val ökar vår livsenergi. Vissa saker påverkar detta beroende på hur vi lever.

Vissa saker kan blockera NADIS kanalerna ( Nadis är ett system med flera kanaler som påverkar varandra och där dom sammanslingras och möts där bildas ett av våra stora 7 chakra. dvs meridianerna där Ki ska flöda fritt. Ida och pingala ( 2 av våra meridianer) har störst betydelse för vårt andliga utveckling.

Ex alkohol, tobaksrök, tobak, snus, socker , bakterier, bly, aluminium( ex i vissa doderanter)  dioxiner från ex klor och  vissa mediciner m.m

Även vissa färgämnen,  förtjockningsmedel,  plaster m.m

När våra meridianer rensas så renas även våra känslor och vi mår mycket bättre. Vårt healing arbete påverkar och rensar dess kanaler så det är inte alls ovanligt att mina kurs elever åker hem och kommer tillbaka senare och har slutat ex att ära kött, slutat röka osv men detta är inget måste men det verkar som om man upptäcker att detta är en viktig del av den andliga utvecklingen att leva så sant och rent som möjligt för att nå sin högsta andliga potential.

Många säger att ex inte rökning påverkar Ki i kanalerna. Detta är en förnekande för att försvara sitt rökande men rökning är inget som är naturligt för vår fysiska kropp utan ett sätt att föra in gifter i sin kropp på ett mera försvarande sätt som inte överensstämmer med kroppens naturliga skapelse och flöde. Rökning är ett beroende och det finns ofta ett icke tillåtande älska sig själv fullt ut som ligger bakom det. För mig som växt upp som passiv rökare kan jag se det som ett snabbare sätt att skapa in sjukdomar som är totalt onödiga att ha.

Rökning och mediciner och försurning av kroppen är en av våra vanliga orsaker till sjukdomar. Något att tänka på om man vill ha sina kanaler flödande med fullt flöde i sina Nadis.

Själv är jag oerhört noga att veta att jag tar emot healing av någon som har sina kanaler flödande om en behandling ska ge mig någonting överhuvudtaget och att jag tar emot så ren energi som möjligt ( energi är alltid ren och  det är ju bra om kanalen är det också) då jag bokar en behandling av en behanding och det är att höja mitt Ki i min kropp. Så före man behandlar någon annan så ska man rannsaka sig och känna in. ÄR jag i form för detta arbetet jag åtager mig.  Öppnar man sig för att arbeta och för man för över REN Ki genom sina egna kanaler och då bör dom vara så rena som det möjligtvis går. Samt att man alltid jobbar via kanaler med universell energi och inte med sin egna för den behöver vi själva.  Ju renare kanal man har ju mer KI kommer man kunna kanalisera vidare till sina klienter.

Även om man så skulle vara en helt renlevnadsmänniska men kanske ex är på urdåligt humör- är man då i forma att arbeta med Reiki då? Om man just rökt- hur ser kanalen ut då eller att man drack sig rejält onykter igår- är man i form – Denna frågan vet man bara själv. Låt klienten veta om du inte mår bra så får den  själv avgöra. Tänk så här- HUR skulle du själv vilja ha din Reiki eller annan healing terapeut. så blir det hur bra som helst om vi själva är det.

 

När vi dör lämnar denna livsenergin vår fysiska kropp och drar sig tillbaka till en punkt som finns ovanför oss. Det första som märks är att det lämnar händer och fötter armar och ben och sen trillar chakra efter chakra ihop. Man kan inte gå inte kissa osv lungorna rasar och när det påverkar hjärtat att stanna så drar sig energin upp tills sjunde centret rasar och då har vi redan lämnar vår fysiska kropp för att fortsätta vidare på vår resa någon annanstans.

Detta  finns det kameror som visat på så inget nytt i det jag skriver.

Jag har själv närvarat vi sådana händelser och vet att det så sker. Jobbar man ex på sjukhus eller vård avdelning öppnar man alltid ett fönster mer som en ritual för att detta ska ske i stillhet som en cermoni. I stort sett direkt den fysiska döden inträffar så har det ju redan skett. Det finns några fall där själen eller anden suttit fast i kroppen i magen dvs i vårt kraftcentra (Solar Plexus ) och det har jag läst berättats av Alberto Villoldo när han skriver om shamanism och kan även på ex begravningar upplevde den dödes närvaro. det vi glömmer är att ge frihet till den som har gått. Vi känner såklart sorg men en själ behöver veta att den får lov att gå.  Vi måste släppa dom fria i kärlekens namn. En ande har en tid på sig att gå igenom portarna men om den inte går då pga av tung svår energi så kan den bli kvar. Därför är det viktigt med ex ljusbadsprocesser vid såna övergångar. men det tar vi en annan gång också.

NÅVÄL NU skapar ju jag denna sidan för att prata om livet- om balanseringen till ett liv fullt ut i glädje – det livslevande livet på jorden 🙂 och dit kommer vi när vi har balans i vår energi och våra energi portar  fungerar som dom ska dvs snurrar på. Utan blockeringar och i ett fritt flöde. det blir ju då som att rensa avloppen- det flödar utan problem i ett fritt flöde   <3

Jag vill dela med mig av enkla tips och råd så att Du ska komma dit och njuta av det fullt ut. Det är att vara modig och gå på alla energi plan där det sitter som inte är i balans och det kan vara på olika energiplan som man hittar en blockering <3

Livsenergin är osynlig men det finns kameror som kan fånga den och det har även forskats en hel del om den.  På sjukhus i olika länder arbetar man med energi medicin dvs man ger healing. Givaren öppnar sig för ett flöde och det passerar genom dennes kanal utan att påverka eller ta något alls från givaren. 

I Indien och inom yogan använder man orden Chakra för våra  energi hjul som snurrar när energi passerar. Jag kommer att kalla det för våra Energi Center  eller  Energi Portar.

Ibland gör  vissa saker i livet ( vi är ju inte här själva utan i samspel med andra )  så att dessa hamnar i obalans och i ett oharmoniskt tillstånd och då påverkar det direkt eller på längre sikt även då vår fysiska kropp som först med kanske trötthet och känslomässig olust som oro, ångest osv  det kan vara arbetslöshet oro för familjen stress sjukdom osv  och vägen tillbaka kan man hitta genom ex meditation healing ,men även genom egna aktiviteter som promenader gå ut i skogen och sätta sig osv det är ofta lika lätt att ta sig tillbaka som att lämna det dvs OM man är medveten om vad som sker i kroppen och inte låter det gå för långt. .

För mig som skapar manualer vill jag ta detta till svenska ord och förklaringar som överensstämmer med oss. Men vissa ord är ju väldigt vanliga som Chakran och det är ju dom som denna sidan egentligen ska handla om och jag skriver dom som Portar/ Energi center för energier att passera in och ut i. Enegierna går i våra enerergi banor och förser hela kroppen med energi. Som bränsle till en bil. Utan livsenergi kommer vi ingenstans. .  Dvs ta  Energi Medicin till någonting som vem som helst kan förstå om vi tar det på svenska. då kanske det även blir lättare att få med sig alla. Mot om det är någonting som kommer från andra länder. då blir det lite mystik över det som egentligen är lika naturligt som att ta ett andetag om man förstår det.

 

Energi fältet som vi säger/ kallar  aura kan vi helt enkelt kalla för Kraftfältet runt vår kropp. Det sträcker sig runt vår kropp från kanske en meter till flera meter. Är man sjuk så kan kraftfältet uppmätas till kanske 20 cm innan man till slut –  slutar det helt och lämnar kroppen dvs när vi dör. 

Vi närmar oss då hur våra vi kan enkelt kan förstå detta om vi tar till ord på svenska.

Energi fältet som vi säger/ kallar  aura kan vi helt enkelt kalla för Kraftfältet runt vår kropp ( det gjorde mitt ena ex som är  Elingenjör. Han sa att det heter kraftfält så det får det gärna göra för mig också. Då är man på samma våglängd om man pratar samma språk. Det viktiga är att det finns och inte viftas bort som om det inte funnits för andra som jobbar med energier. Mitt ex gick kurs för mig i Violetta flamman 2012 sen kunde han liksom jag påverka ex en lyktstolpe med våra energifält vilket han tyckte var oerhört intressant när jag visade honom första gången. Han trodde mig inte med sen efter kursen besatt han samma förmåga 🙂 ( mina kurser går inte ut på det nej 🙂 ) Det var bara en parantes om kraftfältet och hur man kan påverka både elingenjörer och lykstolpar 🙂 

. Det sträcker sig runt vår kropp från kanske en meter till flera meter. Är man sjuk så kan kraftfältet uppmätas till kanske 20 cm innan man till slut –  slutar det helt och lämnar kroppen dvs när vi dör. 

Vi närmar oss då hur våra vi kan enkelt kan förstå detta om vi tar till ord på svenska. Vi har 7 olika skikt och på leva i ljuset har jag valt ut att vi arbeta med 3 av dom då det går healing till samtliga men vi behöver inte hela tiden arbeta med allt.

Allt som är är subtilt  kan man inte se.  Ja subtil energi,  sägs det. Det finns vissa som ser auror och jag själv kan själv få en stark förnimmelse av dom direkt och kan inte säga annat än att jag känner saker direkt jag går in i andras energi fält och jag vet direkt då vad som inte tillhör mig och vad som gör det. Förnekande av olika känslor kan vi alla känslor so om någon är arg och man frågar är du arg NEJ jag ÄR INTE ARG och man känner som stickande nålar från en arg persons energi fält. Från en healer kan man ex känna att det sticker och nästan små pirrar som bubblor i bland värme.

 

Chakran i obalans kan man balansera man kan ha för mycket och för lite energi i sin Chakran och för ett balanserat liv är det bra att ha ett balanserat energi system som arbetar tillsammans med varandra.

Vårt arbete med AAA Golden Heart går ut på att känna in chakrana och fylla på med energi så att vi känner att dom är helt i balans med varandra och var för sig.  Det finns flera hundra chakran o kroppen men här jobbar vi med dom största pga av dom styr alla andra mindre chakran.

 

Att meditera på sin chakran är som att bege sig på en resa som aldrig tar slut  – att aldrig ta sig denna tiden för sig själv är som att tappa sin egna balans för att vara alla andra till lags och blir aldrig hållbart i längden om man ska arbeta med Energi Medicin/ healing.

Först tar Du hand om Dig och sen Din kund/klient DÅ har Du en centrentation där Du känt in att Du är i balans och Du ger inte healing av Dig egna energi utan är en ren KANAL  och jobbar med ren KI från Universum vilket är det Din klient kommer att värdesätta Dig högt för  <3 Som klient är det Du själv som väljer och känner genom att iakta VEM Du vill och anser att Den energin Du behöver kommer Dig  till allra bäst  Nytta.

 

Jag Diplomerar ingen som jag inte skulle rekommendera till detta viktiga arbete och har Du tidigare gått kurs och har mottagit Diplom av mig och vill ha länk från min hemsida www.levailjuset.se så maila mig så lägger jag in kontaktuppgifter till Dig.

 

Det finns ingen som inte kan arbeta med Energi Medicin. Oavsett om man har handikapp, livslånga kroniska sjukdomar skador osv så kan man vara i riktigt hög energi form och jobba perfekt via sin kanal med rätt kunskaper.  Det handlar OM att kanalisera Ki energi på bästa möjliga sätt genom sitt energi system. Klarar man inte det så kan man lära sig rikta energier på andra sätt. Ingenting är omöjligt- med rätt intention dvs jag ska jag kan osv JAG är kraften- dvs Du är det- vi har alla kontakten med vår KRAFT

 

All kärlek och All Lycka till med ALLT ert Energi arbete önskar jag alla mina Elever som jag haft och som jag kommer att ha. Kärlek EvaLisa

 

 

 

 

Tänk på att allt jag skriver är ord som jag tänker på och som jag tagit till mig känt in och det är inte är något facit för någon annat. Jag arbetar på mitt sätt och lär ut det till mina elever som  jag känner att det stämmer för mig och det behöver inte vara någon annans sanning i det alls.

Kärlek till er alla och allt ert energi arbete.

Vi är alla lika viktiga på jorden.

Du och jag- Jag och Du <3

Respektera Copyright@EvaLisa/ Leva i Ljuset