Rot, Jord Energicenter (Rotchakrat)

1: Rotchakrat dvs vårt JORDCENTER våra rötter och förbindelser med föräldrar förfäder och med Moder jord.  Energi centret sitter mellan ryggradens slut dvs bäcken botten … Fortsätt läsa Rot, Jord Energicenter (Rotchakrat)