Golden Heart

                  Allowing Abundance Attunement Golden Heart

Information om AAA Golden Heart kurser i 3 olika Steg

Samt om innehav av rättigheten till vårt matrial i  syfte att ”hålla kurs” med vårt kursmatrial.Kurs i 3 steg från nybörjare Steg I där vi arbetar med självhealing. Dvs vi börjar i rätt ände i dessa kurserna och det är med os själva. Många vill gå ut och rädda alla andra först och det förstår jag ju så väl. Men först av allt måste man ju då stå jordad själv.  Att arbeta med sig själv är den största gåvan man kan ge sig själv.

Huvudansvariga för kurserna är jag EvaLisa Bergqvist / Leva i Ljuset 

Jag har slutna arbetsgrupper på Face book där jag  gör inlägg och såklart eleverna också.

Vi arbetar oss fram med healingen i gruppen tillsammans.

Grupperna är helt frivilliga men ett sätt att hålla kontakten efter kurser. 

Kurserna innehåller personlig samt andlig utveckling. meditation och själv healing.

Vill du må ditt bästa jag så är det ett inre och yttre arbete att komma dit <3  Man kan ta hjälp av andra men man kan även göra massor för sig själv också. I kurs på plats hos mig ingår ljusöverföring och behandling av mig innan vi jobbar med meditation och självhealing. Kursen är över en dag eller 4 veckor på distans i Steg I.

Vi arbetar även med personlig och andlig utveckling efter det behov kursdeltagaren har. Går Du kurs på plats på Leva i Ljuset ingår en helkroppsbehandling i AAA Golden Heart.   Där jag förklarar hur vår  energi kropp fungerar och var jag hittar ex blockeringar samt att Du själv ger mig en del som vi kan lösa upp genom samtal osv vi har en dialog när vi arbetar tillsammans.

Steg II är för  att ge  andra av healingen. Det kan vara vänner, bekanta,  familjen,  klienter osv  Vi har tagit AAA Golden Heart till en fantastisk beröring metod där du får all instruktion du behöver i kurs AAA Golden Hearet Steg II för detta <3

Går Du kurs Steg II på plats på Leva i Ljuset så får vi ta minst  en heldag och kanske lite distans efteråt eller också 2 dagar på plats. Om det pratar  vi om innan så inlägger sker individuellt för Din skull och Dina behov. Det är ett fast kurspris oavsett hur vi lägger upp det.

Steg III är vår lärar nivån med en förhöjning ytterligare en  energi nivå. För att gå denna kursen ska du ha erfarenhet med att arbeta med AAA Golden Heart under minst ett halvt år <3

Varje kurs läggs upp för mig EvaLisa individuellt så att Du har med Dig all den kunskap som Du behöver för att jobba helt självständigt utan mig med AAA Golden Heart själv.

Du kan även återkomma till mig för vidare arbete om Du först väljer att gå för Din skull och sen kommer på att Du vill hålla kurs för andra.

En sak i taget och kom ihåg att för mig är Du den viktigaste i kursen.

Din utveckling och Ditt välmående och Du kan återkomma efter att ha arbeta ett tag och träna med mig i alla 3 stegen samt för att motta Ditt Diplom.

Vill man ha inneha rätten att hålla kurs för andra med våra manualer samt använda våra Diplom

så kan man köpa rättigheten att använda hela vårt koncept med AAA Golden Heart.

Rättigheten är  en engångskostnad där vi jag  rättigheten till att använda våra framarbetade manualer som det har lagt mer enormt mycket tid och arbete på.

Du kommer då att få ett intyg av mig  att Du innehar denna rättigheten  av mig.

 

För kontakt med EvaLisa 0733641320 elle via mail evalisa@levailjuset.se

PRISER på kurserna SE sidan Tjänster   http://levailjuset.se/tjanster/

Här började allt:

http://evalisa.levailjuset.se/#post3

 

http://iloapp.levailjuset.se/blog/evalisa?Home